סוד ההליכה על המים, טמון בידיעה היכן מונחות האבנים


ייעוץ וליווי במשא ומתן

שיטת 361º במשא ומתן מאפשרת חבירה לתהליך המשא ומתן בכל שלב, תוך מיפוי מהיר וניתוח של מכלול הגורמים הרלוונטיים לתהליך, זיהוי סגנונות ניהול המשא ומתן של הצדדים, איתור האינטרסים והמטרות, גיבוש אסטרטגיה וטקטיקות.

הליווי והייעוץ הפרטני בשיטת 361º במשא ומתן, מאפשר ללקוח לפתח ולשכלל מיומנויות משא ומתן ולשפר הישגים במשא ומתן עסקי, בינ”ל או משפטי. המיומנויות הנרכשות, בהיותן מותאמות אישית, יהוו את ‘ארגז הכלים’ של המנהל וישמשו אותו גם במשאים ומתנים נוספים בעתיד.

הייעוץ מותאם אישית למנהל המשא ומתן ולמשא ומתן ונעשה בדיסקרטיות מלאה ותוך זמינות מרבית.