“אין לך עיגול בעולם שאינו נעשה מתוך נקודה אחת העומדת באמצע ונקודה זו העומדת באמצע נוטלת כל האור ומאירה לגוף ונאור הכול”
ספר תשבי כרך א’: רמז


361º במשא ומתן

היכולת לנהל משא ומתן הינה כלי חשוב להצלחתו של כל מנהל ומקבל החלטות והיא מאתגרת במיוחד בעידן בו תהליכי משא ומתן הינם מורכבים, רב מערכתיים ומחייבים התמודדות עם מכלול גורמים המשפיעים על התהליך בנקודת זמן נתונה.

מתודת 361º במשא ומתן מציעה גישה ייחודית לניהול משא ומתן, כתהליך מערכתי ומורכב, תוך התייחסות למכלול הגורמים, הגלויים והסמויים והתאמת הכלים באופן ברור ומעשי לצרכיו הניהוליים של הנושא ונותן.

מתודת 361º במשא ומתן הינה תוצר של שנות מחקר ופרקטיקה רבות והיא מיושמת בהצלחה מזה מספר שנים במגזרים עסקיים שונים ונלמדת כחלק מקורס בניהול משא ומתן במוסדות להשכלה גבוהה. הנחת היסוד של גישת 361º במשא ומתן, הינה התאמת התהליך לנושא ונותן במטרה למקסם את יכולת ניהול המשא ומתן, לפתח מיומנויות וכלים להצלחה עסקית ואישית.

יישום מתודת 361º במשא ומתן נעשה לאחר אבחון אישי מקוון של הנושא ונותן, בדגש על דפוסים אישיותיים וניהוליים, אבחון סגנון ניהול המשא ומתן, התמודדות עם גורמים סמויים במשא ומתן ועוד, כך שהנושא ונותן מקבל תמונה ברורה ביחס לאופן בו הוא מנהל משא ומתן וארגז כלים מותאם אישית לשיפור מיומנויות המשא ומתן ולהגעה לתהליך האופטימאלי עבורו.

בניגוד למודלים קיימים של ניהול משא ומתן הנותנים דגש על כללי עשה ואל תעשה ומציעים לנושא ונותן לאמץ כלים ושיטות, מתודת 361º במשא ומתן מתאימה את הכלים והשיטות לנושא ונותן באופן פרטני וייחודי.

כיוון שאנו מנהלים משא ומתן כמעט בכל אינטראקציה שלנו עם אנשים אחרים, אנו מאמינים שרכישת כלים מותאמים אישית, הינה כלי משמעותי לשיפור תהליכי תקשורת ויחסי אנוש לא רק בזירה הניהולית והעסקית, אלא בכל סביבה בה אנו נמצאים.

מתודת 361º במשא ומתן מאפשרת זיהוי מהיר של הגורמים הרב מערכתיים הלוקחים חלק במשא ומתן והתאמת אסטרטגיית הניהול שלנו לסיטואציה, במטרה למקסם את היכולות שלנו ולהתמיר את התהליך המעגלי כולו ל361º.