אבחון אישי מקוון


באמצעות מערכת pan לאיתור חסמים וטיפול בהתנגדויות במשא ומתן

Personalities Analysis (for) Negotiation System

הינה מערכת מקוונת לאבחון אישי, המשקפת תמונה מדויקת של הגורמים שמניעים ומקדמים אותנו במשא ומתן מול אלו שמעכבים אותנו בתהליך. המערכת מבוססת על מודל האניגרם והיא מזהה את תמהיל טיפוסי ההתנגדות שמרכיב אותנו ונותנת הנחיות פעולה.